Budżet powiat ostrowieckiego na 2023 rok przyjęty. Mniejsze dochody i wydatki

Fot. Powiat ostrowiecki

Rada Powiatu Ostrowieckiego przyjęła budżet powiatu na 2023 rok.

Dochody zaplanowano na 192 miliony 639 tysięcy złotych. Są mniejsze od tych z 2022 roku o 5 milionów 265 tysięcy złotych.

– Dochody bieżące w wysokości 173 miliony 462 tysiące są mniejsze o 4 miliony 465 tysięcy złotych od tych w 2022 roku i wynika to z mniejszego udziału w podatku od osób fizycznych. To bardzo boli, bo to aż 7 milionów 241 tysięcy złotych. Subwencja ogólna zmniejszyła się natomiast o 2 miliony 433 tysiące złotych – mówiła na sesji starosta Marzena Dębniak.

Mniejsze o 900 tysięcy złotych będą również dochody majątkowe. Z kolei wydatki zaplanowano w wysokości 193 milionów 585 tysięcy złotych. Są mniejsze od roku 2022 o 14 milionów 840 tysięcy złotych.

Powiat planuje pozyskać albo już otrzymał pieniądze z Funduszu Polski Ład na niektóre inwestycje.

– To rozbudowa ścieżki rowerowej od ulicy Orlej do Nowej Dębowej Woli za ponad 5 milionów złotych, przebudowa starodroża drogi krajowej od ulicy Sienkiewicza do Boksycki również za ponad 5 milionów złotych. Na rozbudowę stadionu międzyszkolnego przy ulicy Żeromskiego planujemy przeznaczyć w 2023 roku 10 milionów złotych – wymienia Marzena Dębniak.

Ta inwestycja zostanie podzielona na etapy w związku z tym, że jej koszty przerosły możliwości powiatu. Najpierw wybudowany zostanie międzyszkolny stadion lekkoatletyczny, potem ewentualnie boisko wielofunkcyjne i korty tenisowe.

Starosta mówiła też o innych zaplanowanych inwestycjach.

– Będzie to przebudowa drogi w Przeuszynie za ponad 400 tysięcy złotych. W roku 2023 będą też gotowe wszystkie projekty, które pozwolą nam się ubiegać o środki krajowe oraz mam nadzieję unijne. To rozbudowa ulicy Zamkowej w Ćmielowie, ulicy Warszawskiej w Kunowie, a także rozbudowa do skrzyżowania ulic Podgórze i Świętokrzyskiej w Ostrowcu. To projekty warte przeciętnie około 300 tysięcy złotych – mówiła starosta.

Kolejne planowane inwestycje to między innymi rozbudowa drogi w Kowalkowicach, przebudowa drogi w Świrnie, opracowanie dokumentacji rozbudowy dróg w Wymysłowie, Śnieżkowicach, Rudzie Kościelnej. Zaplanowano też remonty w szkołach i wykonanie dojść i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach.

Po długiej dyskusji budżet powiatu przyjęto 13 głosami „za”, przy 5 przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

/sla/

Ważne wydarzenia