Województwo świętokrzyskie z budżetem na 2023 rok

Żródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dochody niższe niż wydatki, a różnica ma zostać pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych oraz długoterminowej pożyczki. To budżet na 2023 rok, który wczoraj (środa 28 grudnia) przyjęli radni sejmiku województwa świętokrzyskiego.

Dochody wyniosą nieco ponad 994 miliony zł, a wydatki ponad 1 110 490 tys. zł. Deficyt to kwota ponad 115 mln. zł. – To budżet ambitny, a jednocześnie pełen wyzwań, konstruowany w trudnej ogólnej sytuacji ekonomicznej z troską o przyszłość naszego regionu – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.
W przyszłym roku ponad 409 mln. zł pochłoną inwestycje związane z transportem i łącznością. Planowane jest m.in. dofinansowanie rozbudowy dróg: nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej, drogi wojewódzkiej nr 755 w Zawichoście, drogi nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy Starachowic, drogi wojewódzkiej nr 777 oraz budowa obwodnicy Staszowa i Klimontowa.
Wśród innych zadań inwestycyjnych znalazła się przebudowa sieci ciepłowniczej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, utworzenie zintegrowanego bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz dokończenie przebudowy siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.
Za przyjęciem budżetu województwa zagłosowało 17 radnych, przeciw był jeden, 11 radnych wstrzymało się od głosu.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia