W powiecie rozpoczynają się obrady radnych. Co w porządku obrad?

W starostwie powiatowym w południe rozpoczyna się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. W porządku obrad istotne zmiany w budżecie.

– To najważniejsze punkty, bo zmiany w dochodach i wydatkach to aż 8 milionów złotych – informuje Mariusz Pasternak, przewodniczący rady. – Zwiększa się między innymi dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6 milionów 77 tysięcy złotych. To jest ta kwota, którą dostały powiaty jako rekompensatę z tytułu zmniejszonych wpływów dla samorządów z udziału w podatkach – dodaje przewodniczący Pasternak. – Zwiększamy również dochody o 323 tysiące złotych z tytułu pozyskanych środków unijnych z programu Polska Cyfrowa i są to środki przeznaczone na realizację projektu grantowego pod nazwą 'Cyfrowy powiat”. Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, oprogramowanie. Zostanie też przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa – wymienia przewodniczący.

Po stronie wydatków również duże zmiany w budżecie. Samorząd musi zabezpieczyć kolejne fundusze w wysokości nieco ponad 1 miliona złotych na rosnące odsetki kredytu bankowego. – W całym ubiegłym roku odsetki wyniosły 880 tysięcy złotych, a w tym roku wyniosą one już 4,5 miliona złotych w czterech kwartalnych ratach i taką jedną ratę w tym przesunięciu zabezpieczamy – wyjaśnia Mariusz Pasternak.

Na sesji staje też szereg uchwał porządkowych, a także Program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
Obrady, jak wcześniej, można oczywiście śledzić w internecie.

/mag/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia