Przebudowa drogi 754 w Ostrowcu ma ruszyć jeszcze w tym roku

O północy 8 września minął termin składania odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Żadne odwołanie nie wpłynęło, a to pozwala szybko podpisać umowę z wybranym wykonawcą – firmą Mota-Engil Central Europe.

– Odwołanie nie wpłynęło i 9 września uprawomocnił się wybór najkorzystniejszej oferty. W tej chwili jesteśmy na etapie uzgadniania ze wszystkimi stronami miejsca i terminu podpisania umowy – mówi Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Umowa, jak dodaje, zostanie podpisana najszybciej jak to możliwe – najpewniej jeszcze we wrześniu. Od tej chwili wykonawca będzie miał dwa lata na wykonanie inwestycji, która obejmuje przebudowę drogi od Ronda Republiki Ostrowieckiej wraz z budową nowego mostu na rzece Kamiennej do ulicy Bałtowskiej. – Mam nadzieję, że wykonawca też jest zainteresowany niezwłocznym przystąpieniem do robót. W tym roku jeszcze jest kilka tygodni, miesięcy sprzyjających robotom drogowym i liczę, że wykonawca będzie chciał to wykorzystać – podkreśla dyrektor Wrona.
Zaraz po podpisaniu umowy wykonawca przedstawi zarządowi dróg wojewódzkich harmonogram robót oraz uzgodnienia dotyczące wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Całkowitego zamknięcia ulicy, co będzie musiało nastąpić na przykład na czas rozbiórki mostu i budowy nowego – nie należy się spodziewać przed zakończeniem robót drogowych na węźle Brezelia, a te mają potrwać do listopada tego roku.
Inwestycja ma kosztować 137 milionów złotych.

/mag/

Ważne wydarzenia