Jest szansa, że jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ostrowieckiego odcinka DW 754

Dwie oferty wpłynęły na drugi przetarg na przebudowę ostrowieckiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754, czyli Alei 3 Maja i ul. Radwana.

W porównaniu do poprzedniego, ceny są o około 10 milionów niższe. Wówczas jedyna złożona oferta opiewała na kwotę 147,5 miliona złotych. Teraz najniższa wynosi niecałe 137 milionów, kolejna blisko 137,5 miliona złotych.
– Oferty będą teraz analizowane, a dalsze decyzje będą podejmowane w gremium odpowiednich struktur Urzędu Marszałkowskiego – tłumaczy Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Magdalena Zieleń, radna wojewódzka PiS i przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podkreśla, że to pokazuje słuszność decyzji o unieważnieniu pierwszego przetargu. Dodaje, że według jej wiedzy, radni teraz poprą dołożenie z budżetu brakującej kwoty do zrealizowania tej inwestycji. A chodzi o kwotę około 45 milionów złotych.
– Teraz wiemy, że ta decyzja była słuszna, a radni są przekonani, po zweryfikowaniu ceny, że inwestycję należy realizować. Różnica pomiędzy obiema ofertami to tylko 600 tysięcy złotych, więc to nam pokazuje, że ceny są bardzo realne – tłumaczy.
Umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana na przełomie sierpnia i września, a jeżeli tak się stanie, to prace ruszą w tym roku i potrwają 2 lata.
Arkadiusz Bąk, ostrowiecki radny wojewódzki z ramienia PSL zapowiada, że będzie lobbować za przesunięciem środków w budżecie. Liczy także, że zarząd województwa wywiąże się z obietnicy złożonej zaraz po unieważnieniu przetargu.
– Obietnicy takiej, że nawet jeśli oferty z drugiego przetargu będą niekorzystne, to pieniądze zostaną przesunięte, a inwestycja zostanie zrealizowana. Taką decyzję złożył z mównicy wicemarszałek Jamka, a potwierdził to marszałek Bętkowski. Nie wyobrażam sobie więc sytuacji, że jest mniejsza kwota, a środki do tej drogi nie zostaną dołożone – mówi.
Przypomnijmy, że przebudowany zostanie dwukilometrowy odcinek drogi, powstaną nowe ronda, sygnalizacje na skrzyżowaniach i most pylonowy na rzece Kamiennej.

/bart/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia