II LO im. Joachima Chreptowicza zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Jedna firma zgłosiła się do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza pod kątem jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dokumentację za 49 tysięcy złotych chce wykonać Pracownia Projektowa 'M&J’ z Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Zakres tej dokumentacji obejmuje przede wszystkim rozbudowę budynku szkoły o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych oraz wykonanie dojazdu i chodników do tej windy – mówi Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego i dodaje, że przebudowane zostanie także pomieszczenie wykorzystywane obecne przez samorząd uczniowski na pierwszym piętrze szkoły i powstanie tam łazienka dla osób niepełnosprawnych.
W ramach planowanej modernizacji zamontowane zostaną także szafki dla niepełnosprawnych i wymienione zostaną drzwi do sal lekcyjnych.
W momencie gdy dokumentacja projektowa zostanie wykonana, to samorząd powiatowy będzie starał się pozyskać środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wykonanie prac.
Starosta Jabłoński dodaje, że powiat chciałby w przyszłości rozbudować w ten sposób wszystkie placówki oświatowe przez nich prowadzone.

Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego ma zostać wykonana w przyszłym roku.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia