Dziś sesja w powiecie. Będzie prezentacja Raportu o stanie powiatu

W południe rozpocznie się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. W porządku obrad między innymi prezentacja Raportu o stanie powiatu za miniony rok.

Radni o zawartych w nich informacjach będą dyskutować dopiero podczas kolejnych obrad. Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki mówi, że miniony rok, choć trudny, był lepszy od poprzedniego. – Stan powiatu jest dobry. Konsekwentnie realizujemy działania zapowiadane na początku kadencji. Biorąc pod uwagą covid-19 w tamtym roku, galopującą już inflację od czwartego kwartału, to udało nam się wygospodarować wolne środki, aby w tym roku pokryć stratę szpitala – podkreśla.
Uchwała w sprawie pokrycia straty szpitala za rok poprzedni także stanie na sesji. Szpital, w ramach pokrycia wygenerowanej straty, ma otrzymać w budżetu powiatu 6 milionów 300 tysięcy. W poprzednim roku strata była wyższa i przekroczyła 9 milionów 300 tysięcy złotych. Starosta Dębniak twierdzi, że z roku na rok szpital lepiej sobie radzi i mniej obciąża powiat, ale przypomina, że pokrywanie straty to nie jest obowiązek, a odpowiedzialność, do której się poczuwają, bo Trybunał Konstytucyjny jasno wskazał, że finansowanie systemu ochrony zdrowia to zadanie państwa, a nie samorządu. – Patrząc na budżety powiatu w kolejnych latach i sam raport, widać prorozwojową politykę powiatu. Bardzo rozważnie przy tym wydajemy środki finansowe – mówi starosta.
Obrady radnych będzie można oczywiście śledzić w internecie. W porządku jest kilkanaście punktów. To między innymi także sprawozdania z działalności jednostek i realizowanych przez nie działań.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia