Rozpoczął się nabór do szkół średnich

Od wtorku do czwartku w przyszłym tygodniu ósmoklasiści będą pisać egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej. Od ich wyniku zależy czy dostaną się do wybranej szkoły i klasy. Nabór do szkół średnich tymczasem już trwa.

Pierwszy etap polegający na składaniu do wybranych szkół wniosków o przyjęcie zakończy się 20 czerwca. – W naszych warunkach uczeń może wybrać trzy szkoły, natomiast nie ma ograniczonej liczby klas. We wniosku, który jest dostępny w sieci, za pomocą którego ten wniosek składamy, daje możliwość wybrania dużej liczby klas – wyjaśnia Antoni Maciejko, zastępca naczelnika wydziału edukacji starostwa powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej starostwa powiatowego. To tam uczeń dokonuje wyboru szkoły pierwszego wyboru, czyli takiej, w której najbardziej chce się uczyć, a także szkoły drugiego i trzeciego wyboru. – Wniosek trzeba wypełnić do 20 czerwca, wydrukować, podpisać – musi być podpisany przez kandydata i przynajmniej jednego opiekuna prawnego – i ten wniosek trzeba zanieść do szkoły pierwszego wyboru – zaznacza Antoni Maciejko.

24 czerwca uczniowie zakończą naukę, a 8 lipca poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty. Świadectwo i zaświadczenie z egzaminu będzie należało dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 13 lipca. 21 lipca ogłoszone zostaną listy zakwalifikowanych, później uczniowie będą musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole. Nabór uzupełniający rozpocznie się po 1 sierpnia.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia