Uroczysty Dzień Strażaka w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z udziałem wielu zaproszonych gości, przedstawicieli władz różnego szczebla i wielu instytucji swoje święto obchodzili dziś strażacy państwowej i ochotniczej straży pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego. Uroczystość zgromadziła zawodowych strażaków i druhów ochotników na placu przy komendzie powiatowej ostrowieckiej jednostki.

Pododdziały strażackie witał dziś starszy brygadier Grzegorz Rajca, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Święto Strażaka, jak podkreślał, zbiega się w tym roku z jubileuszem istnienia tej formacji w Polsce. – Trzydzieści lat temu grupa oficerów postanowiła napisać Ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, która dała podwaliny pod nowoczesną formację ratowniczą, która dziś jest podstawą Krajowego Systemy Ratowniczego, a ten jest jednym z lepszych systemów ratowniczych na terenie Europy – zaznaczał zastępca komendanta wojewódzkiego świętokrzyskich strażaków.

Słowa uznania dla ratowników padały w wystąpieniach wszystkich gości. Starszy brygadier Robert Grudzień, komendant powiatowy ostrowieckich strażaków przypomniał, że ostatni czas wiązał się z wieloma nowych wyzwaniami. – Minione trzy lata były dla nas szczególnie intensywne. Podejmujemy działania ratownicze w coraz szerszym zakresie. Wcześniej koronawirus, a teraz pomoc związana z agresją Rosji na Ukrainę pokazały, jak wszechstronną i uniwersalną służbą ratowniczą jesteśmy. Każdy kolejny rok przynosi nowe zadania, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Mimo to stajemy na wysokości tych zadań. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni i niesiemy pomoc każdemu, kto jej potrzebuje – mówił.

Nagrodę Komendanta Powiatowego za udział w akcjach humanitarnych otrzymali dziś starszy ogniomistrz Marcin Wólczyński i ogniomistrz Paweł Dwojak. Uroczystość co roku jest okazją do wręczenia odznaczeń, awansów, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe i było ich kilkadziesiąt. Wyróżnienie dyplomem Komendanta Głównego PSP z okazji 30-lecia powołania organizacji wyróżniony został też komendant powiatowy Robert Grudzień, a także młodsza brygadier Barbara Majdak, która pełni dodatkowo obowiązki rzecznika prasowego ostrowieckiej jednostki. Odznaką 100-lecia Związku Ochotniczej Straży Pożarnej odznaczeni zostali z kolei młodszy brygadier Tomasz Łyjak, zastępca Komendanta Powiatowego ostrowieckich strażaków, a także poseł Andrzej Kryj i starosta ostrowiecki Marzena Dębniak. – Jest to służba, którą wszyscy znają i na którą zawsze można liczyć i za to wszystkim strażakom, tym z państwowej i ochotniczej służby należy dziękować – zaznaczała starosta Dębniak.

Podczas uroczystości wręczone zostały decyzje o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jednostek ochotniczych z Mominy i Bałtowa. Sześciu ochotników otrzymało decyzje o przyznaniu nowych świadczeń ratowniczych za długoletnią służbę.

Wydarzenie miało nie tylko swoją oficjalną formułę. Zwieńczeniem była gotowana w garach na miejscu, tradycyjna grochówka.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia