Wystartowały nabory wniosków na staże, doposażenie miejsc pracy i szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy od dziś przyjmuje wnioski na dwie różne formy aktywizacji zawodowej, staże i doposażenia stanowiska pracy. Pracodawcy, przedsiębiorcy mogą je składać do 20 maja.

– Po złożeniu wniosków przez pracodawców i przedsiębiorców na staże, 1 czerwca zostaną ogłoszone oferty dla osób bezrobotnych – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Wnioski pracodawców urzędnicy rozpatrzą do 26 maja. Część z nich zwykle jest składana z myślą o zatrudnieniu na staż konkretnej osoby.
Podobnie jest w przypadku doposażenia nowego stanowiska pracy. Dyrektor Stafijowska podkreśla, że nabór na tę formę wsparcia ogłaszany jest po raz ostatni w tym roku, a pracę rozpocznie dzięki temu 55 osób.

Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i przez punkt podawczy.

W pierwszych godzinach przyjmowania wniosków wpłynęło około 30stu na doposażenie miejsca pracy oraz około 20stu na staż.

Urząd zapowiada już także nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać tylko 26 i 27 maja. – Są tylko dwa dni naboru, bo kwota, jaka została nam przyznana na te różne formy kursów i szkoleń, których celem jest zabezpieczenie przed utratą pracy, to zaledwie 40 tysięcy złotych – wyjaśnia Małgorzata Stafijowska.
Wnioski o sfinansowanie kursów i szkoleń można składać w określonych priorytetach. To wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wsparciem w ramach KFSu objęci w tym roku są także pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia