Politechnika Świętokrzyska partnerem ostrowieckiego „Bronka”

Zatrzymać młodzież, by nie wyjeżdżała z regionu, a studiowała na świętokrzyskich uczelniach – taki jest cel umowy o współpracy, która dziś została podpisana przez Roberta Wardę, dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu oraz Artura Maciąga, prorektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Jak podkreślał profesor Maciąg, dane demograficzne województwa świętokrzyskiego nie są optymistyczne. – Jak się popatrzy na te dane to widać wyraźnie odpływ młodzieży i to szczególnie tej najzdolniejszej do innych miast. I my chcemy ten trend odwrócić. Chcemy zaistnieć w szkołach, chcemy pokazać, że w regionie świętokrzyskim warto zostać, że warto studiować, że są tu dobre uczelnie, w których można zdobyć bardzo dobre wykształcenie i przygotowanie do podjęcia pracy – mówił profesor Maciąg.
Współpraca szkoły z uczelnią to m.in. zaangażowanie w olimpiady i konkursy wiedzy, które mogą być dla uczniów 'Bronka’ przepustką do studiów na Politechnice Świętokrzyskiej. To także dodatkowe zajęcia prowadzone w szkole przez wykładowców uczelni oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
– Zależy nam na tym, by nasi uczniowie zobaczyli jak się studiuje na uczelni, szczególnie na naszej rodzimej, bliskiej Ostrowca Politechnice Świętokrzyskiej. Wielu uczniów do końca nie wie jak wyglądają takie zajęcia, w jakich warunkach się odbywają. Nie wiedzą jak wyglądają ćwiczenia, jakie laboratoria pomagają w nauce – mówi dyrektor Warda.
Współpraca to również wspólna organizacja dni otwartych szkoły i uczelni oraz udział w projektach naukowych.
– Ale także prowadzenie lekcji przez wykładowców z Politechniki Świętokrzyskiej w szkole. Głównie zależy nam na kadrze inżynierskiej, która może ogromną wiedzę przekazać uczniom klas o profilu technicznym i matematycznym – podkreśla dyrektor Warda. I dodaje: – By zachęcić młodzież do zainteresowania kierunkami technicznymi, naukami ścisłymi od nowego roku szkolnego włączamy w zakres nauki klas matematycznych elementy kryminologii. Zorganizujemy także olimpiadę centralną innowacji technicznych i wynalazczości.
Politechnika Świętokrzyska jest czwartą uczelnię, z którą III LO podpisało umowę o współpracy. Szkoła współpracuje również m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
/joge/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia