Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki podejmuje współprace z WOT

Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu podejmuje współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej. Dzięki temu uczniowie szkoły po ukończeniu 18. roku życia będą mogli od razu zasilać szeregi WOT.


Dziś w placówce przy ulicy Kilińskiego podpisane zostało pierwsze porozumienie w tej sprawie.
-Chcemy przygotować młodzież do jak najlepszego podjęcia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jest to ważne ze względu na budowanie dobrego wizerunku szkoły, współpracy między jednostkami i też pomocy młodzieży przede wszystkim w pokazaniu pracy z żołnierzami, pokazania miejsc i celów obrony terytorialnej. W dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń to też wzmacnianie postaw patriotycznych i militarnych- wyjaśnia Izabela Pustuła, dyrektorka placówki.
W dzisiejszej uroczystości wziął udział także pułkownik Piotr Hałys, dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Radiu Ostrowiec powiedział, że każda współpraca z placówką oświatową niesie korzyści na kilku płaszczyznach.
– Przede wszystkim jest pozyskiwanie kandydatów już ułożonych o odpowiednim profilu psychologicznym do WOT, ale nie tylko, bo Ci kandydaci mogą trafić także do innych służb z którymi współpracujemy i ta współpraca jest bardziej rzeczowa – mówi.
Pułkownik Hałys dodaje, że młodzi ludzie, którzy przejdą szkolenie WOT są dobrze przygotowani do życia.
– Szkolenia polegają na posługiwaniu się busolą, czyli nauka terenoznawstwa, uczniowie uczą się pierwszej pomocy. To w niebagatelny sposób wspomaga ich życie codzienne, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych – tłumaczy.
Piotr Hałys podkreśla, że przejście takiego szkolenia niesie także niezaprzeczalną korzyść dla samych wojsk. Jak wyjaśnia, młodzi ludzie, nawet jeżeli nie zdecydują się na karierę w służbach mundurowych, w przyszłości będą bardziej pozytywnie postrzegać mundur kierując firmami czy pracując w administracji publicznej.
– Będą patrzeć bardziej pozytywnie na wojsko – tłumaczy.
Warto dodać, że w Technikum im. Tadeusza Kościuszki część uczniów pobiera nauki w tak zwanych klasach mundurowych.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia