Są pieniądze dla osób myślących o założeniu działalności gospodarczej

źródło zdjęcia: Pixabay

Kolejne środki dla osób, które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej i nie ukończyły 30. roku życia.

Jarosław Kuba, prezes stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 'Krzemienny Krąg’, wsparcie w wysokości ponad 23 tysięcy złotych będzie mogło otrzymać 40 osób. Dodatkowo przez pół roku – co miesiąc – pobierać będą dofinansowanie pomostowe wynoszące 3 tysiące złotych.
Dodaje, że wnioski będzie można składać już w przyszłym tygodniu, a osoby, które się zakwalifikują do projektu otrzymają także niezbędne wsparcie merytoryczne.
– Po zakwalifikowaniu się do projektu, będzie taki system szkoleniowo-doradczy, czyli godzinne spotkanie z doradcą zawodowym, który określi predyspozycje kandydata. Potem odbędą się szkolenia grupowe po 30 godzin, na których będą poruszane trzy tematy: pierwsze kroki w biznesie, firma we współczesnym rynku i biznesplan kluczem do sukcesu, ponieważ załącznikiem do aplikacji o dotację będzie właśnie biznesplan – tłumaczy prezes Kuba.
Projekt skierowany jest do osób wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
W całym województwie świętokrzyskim z podobnego wsparcia będzie mogło skorzystać 450 osób, które pozostają poza rynkiem pracy.
Środki pochodzić będą z programu POWER. Ich wartość przekracza 18 milionów złotych.

/bart/

Ważne wydarzenia