Ostrowiec rusza z pomocą Białej Cerkwi

Do Białej Cerkwi w Ukrainie trafi z Ostrowca pomoc o wartości nie stu, a dwustu tysięcy złotych. Wczoraj, na nadzwyczajnej sesji radni miejscy byli jednomyślni i zagłosowali za przyjęciem uchwały przygotowanej przez klub radnych PiS z poprawką zgłoszoną przez prezydenta.

– Ja bym podniósł tę kwotę, na wniosek wszystkich państwa o sto procent do 200 tysięcy z zastrzeżeniem, że to i tak będzie mało – mówił przed głosowaniem prezydent miasta.
Zakupy środków medycznych, opatrunkowych, ale także urządzeń do łączności i lornetek miasto już prowadzi. Jak wyjaśniał prezydent Jarosław Górczyński, zgodnie ze stanowiskiem m.in. Regionalnej Izby Obrachunkowej nie była na to potrzebna zgoda radnych.

Na sesji prezydent Górczyński informował również o inicjatywie Celsy Huta Ostrowiec, która poprzez miasto zamierza wesprzeć trafiających do Ostrowca uchodźców wojennych. – To wsparcie, cytuję, to może być kilkaset tysięcy złotych. Są w stanie zapłacić za etaty osobom, które zatrudnimy w przedszkolach, które będą się opiekować i uczyć dzieci z Ukrainy. Chcą zatrudnić pracowników na godnych umowach o pracę. uzgodniliśmy, że to będzie koordynowane i to będzie rzeczowa, konkretna pomoc – zapowiadał.

W województwie świętokrzyskim, jak mówił wczoraj prezydentowi Ostrowca wicewojewoda Rafał Nowak, wypełnionych jest już około tysiąca miejsc przygotowanych dla uchodźców. Ile osób faktycznie u nas przebywa – nie wiadomo, bo Ukraińców na własną rękę przyjmują też mieszkańcy we własnych domach. Nie są prowadzone żadne rejestry.

/mag/

Ważne wydarzenia