Okres powierzania pracy cudzoziemcowi wydłużony. Jest nowelizacja ustawy

żródło: pixabay.com

Pod koniec stycznia weszły w życie zmiany w procedurach i zasadach regulujących zatrudnianie w Polsce cudzoziemców.

Nowelizacja ustawy jest korzystna zarówno dla polskich pracodawców, jaki osób migrujących do naszego kraju w celach zarobkowych. Zmiany dotyczą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Okres ten został wydłużony. – Do tej pory cudzoziemiec mógł pracować na takie świadczenie tylko i włącznie przez okres sześciu miesięcy bez względu na to, ile podmiotów powierzało mu wykonywanie prac. Była to pewnego rodzaju bariera, bo cudzoziemcy Ci bardzo często nie zdawali sobie sprawy z tego, że ten okres sześciu miesięcy już minął. Nowe przepisy, które obowiązują od 29 stycznia, wprowadziły znaczącą zmianę, bo teraz podmioty powierzające pracę cudzoziemcom będą mogły zatrudniać ich nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy bez konieczności posiadania zezwolenia – wyjaśnia Beata Wrona, pośrednik pracy i doradca klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu.

Każdego roku przybywa osób zza granicy zainteresowanych pracą w powiecie ostrowieckim, a zmiana przepisów jest bardzo ważna zwłaszcza dla obywateli Ukrainy, najliczniejszej grupy obcokrajowców na polskim rynku pracy. – W 2020 roku przedsiębiorcy złożyli 457 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Natomiast już w roku ubiegłym takich oświadczeń było 719, więc tutaj wzrost jest naprawdę znaczący. Taki wzrost rejestrujemy z roku na rok. Podobnie wygląda sytuacja jeżeli chodzi o wnioski i wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. W 2020 roku takich wniosków było 124, a w ubiegłym roku złożono ich już 137 i też z roku na rok tendencja jest rosnąca – wylicza Beata Wrona i dodaje, że około 90 proc. zgłoszeń dotyczy właśnie obywateli Ukrainy, a pozostałe 10 proc. to obywatele m.in. Białorusi, Mołdawii i Gruzji.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia