Społeczeństwo polskie się starzeje. Są wstępne wyniki spisu powszechnego

żródło: pixabay.com

W Polsce mieszka 38 mln 179 tysięcy 800 osób. W ciągu ostatniej dekady liczba ta zmniejszyła się o 0,9 proc. czyli o 332 tys. Zmniejszyła się liczba osób w wieku produkcyjnym, przybyło natomiast osób w wieku poprodukcyjnym. Co oznacza, że nasze społeczeństwo się starzeje – wynika ze wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonych w ubiegłym roku.

– W ciągu dekady, czyli od w okresie 2011-2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku, a jest to struktura ważna ze względu na rynek pracy. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym czyli dzieci i młodzież do 17 roku życia – z 18,7 proc. do 18,2 proc., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. do 60,0 proc. Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 21,8 proc., tj. o prawie 5 pkt. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat – mówi Aneta Królik, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach. Dodaje, że nadal większość populacji, bo 51,5 proc. to kobiety. Liczba kobiet na przestrzeni ostatnich 10 lat uległa jednak zmniejszeniu o 187 tysięcy 800, a mężczyzn o 144 tysiące 400 osób.

Według danych ubiegłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Polski znajdowało się 15 milionów 200 tysięcy mieszkań. Liczba ta zwiększyła się o 12,6 proc. w porównaniu ze spisem z 2011 r.

Szczegółowe dane, dotyczące podziału na województwa, powiaty czy gminy będą znane dopiero w kwietniu.
/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia