Ostrowiecki szpital wzbogacił się o nowy sprzęt medyczny

Szpital w Ostrowcu otrzymał nową aparaturę i sprzęt medyczny za blisko 500 tysięcy złotych. Do placówki trafiły kardiomonitory, anestezjologiczne łóżka szpitalne oraz respiratory i pompy infuzyjne. Sprzęt został kupiony z rezerwy budżetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Cieszę zarówno w imieniu pacjentów, jak i personelu medycznego, że kolejna partia sprzętu trafiła do nas. Jesteśmy bardzo obciążoną placówką w związku z wyłączeniem pracy starachowickiego szpitala, dlatego cieszy każdy sprzęt do diagnostyki – mówi Tomasz Kopiec, dyrektor ostrowieckiej lecznicy. Podkreśla, że tej chwili najbardziej szpital potrzebuje nowego tomografu komputerowego. Obecny, bardzo wysłużony ma już 12 lat. – Tomograf jest nam niezbędny, żeby szpitalny oddział ratunkowy mógł normalnie funkcjonować. Mamy ponad 20 tys. pacjentów rocznie. Udzielamy ponad 110 tys. porad. Obecny tomograf jest wysłużony, przerwy związane z serwisowaniem sprzętu są zbyt długie.

Tylko w ciągu trzech dni świątecznych na SOR zgłosiło się ponad 220 osób. Prawie 90 z nich zostało w szpitalu. Po pomoc w ramach nocnej opieki lekarskiej w tym samym czasie zgłosiło się ponad 120 osób. Obecnie w lecznicy przebywa blisko 40 pacjentów z Covid-19.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia