Umowa podpisana. Krzemionki współprowadzone przez resort kultury i dziedzictwa narodowego

Po blisko trzech latach starań i negocjacji władze powiatu ostrowieckiego podpisały dziś w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o współprowadzeniu i współfinansowaniu Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki nie ukrywa zadowolenia. – Udało się podpisać z panem premierem Piotrem Glińskim umowę o współprowadzeniu, a to daje muzeum dodatkowe środki, bo będziemy partycypować w kosztach utrzymania po połowie, czyli po 1,5 miliona złotych. To duży dodatkowy zastrzyk pieniędzy. To daje też dostęp do wielu grantów, projektów, możliwości organizacji wielu wystaw. To daje także inne możliwości promocji. Państwo w takiej sytuacji zawsze czuje się bardziej odpowiedzialne za jednostkę i ja czuję się teraz bardzo szczęśliwa – mówi starosta Dębniak.

Obecnie samorząd na działalność placówki przeznacza 1 milion 500 tysięcy złotych rocznie plus zyski ze sprzedaży biletów – to około 200 tysięcy złotych. Podpisana dziś umowa wejdzie w życie z początkiem roku. – Umowa jest bardzo prosta. Minister będzie miał swoich dwóch przedstawicieli w Radzie Muzeum. Wspólnie wybieramy dyrektora i wspólnie pilnujemy planu rzeczowo-finansowego. To są bardzo dobre warunki – dodaje starosta Dębniak.

Zespół krzemionkowskich kopalni neolitycznych od 6 lipca 2019 roku jest obiektem objętym szczególną ochroną. Wtedy zapadła decyzja o wpisaniu go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co wiąże się z prestiżem, ale również obowiązkiem zabezpieczenia wspólnego dobra. Krzemionki tymczasem, jako jedyny tej klasy obiekt w kraju, były dotąd prowadzone samodzielnie przez jednostkę samorządu terytorialnego. Umowa z resortem kultury dotyczy całego Muzeum Historyczno-Archeologicznego, a więc także jednostki w Częstocicach.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia