Zmieniają się zasady dobrowolnych ubezpieczeń

żródło: ZUS.pl

Od nowego roku zmieniają się przepisy dotyczące zasad ustalania i obejmowania ubezpieczeniami dobrowolnymi czyli emerytalnego, rentowych i chorobowego.

Nieterminowe opłacanie składek nie będzie tak jak do tej pory powodowało ustania tych ubezpieczeń. – Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi na podstawie zgłoszenia na dokumencie ZUS ZUA. Po zmianach przepisów zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie będzie powodowała ustania tego ubezpieczenia. Może mieć jednak wpływ na prawo do świadczeń z tego tytułu – mówi Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS. Dodaje, że jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Natomiast osoba, która będzie chciała zrezygnować z ubezpieczeń dobrowolnych, będzie musiała wyrejestrować się na dokumencie ZUS ZWUA – zaznacza rzecznik Szkalej.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia