Miejscy radni Ostrowca przegłosowali podwyżki dla prezydenta i wzrost diet radnych

Radni miejscy stosunkiem głosów 15 za – przy 5 wstrzymujących się – ustalili nową wysokość wynagrodzenia prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Za podwyżką byli wszyscy radni z klubu prezydenta oraz radny PiS Jerzy Wrona, który po głosowaniu tłumaczył, że się pomylił.

Od głosu wstrzymali się pozostali radni PiS oraz radny niezrzeszony Marcin Marzec.
Wynagrodzenie podstawowe prezydenta od tej pory ma wynosić 10350 złotych brutto. Po dodaniu do tego wszystkich pozostałych składników wyniesie 18 041 złotych brutto.
Dotychczas prezydent miasta zarabiał w sumie 10940 złotych brutto.
Podczas dzisiejszej sesji radni zdecydowali także o podwyżce swoich diet. Ustalenie ich wysokości również wynikało z przyjętej przez sejm nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach w administracji rządowej i samorządowej.
Za podwyżkami diet było 14 radnych, trzech radnych: Marcin Marzec, Jerzy Wrona oraz Mateusz Czeremcha zagłosowało przeciw, a trzech radnych PiS wstrzymało się od głosu.
Radny, który dotychczas pobierał dietę w wysokości 1409 zł otrzymywać będzie ok. 800 zł więcej, czyli 2254 złotych. Przewodniczący komisji ma otrzymywać od listopada nie 1714 złotych, a 2737, czyli ponad 1000 zł więcej. Dieta przewodniczącego Rady Miasta wzrośnie o ponad 1200 zł z 2013 złotych do 3220 złotych brutto.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia