Starostwo powiatowe zaostrza zasady reżimu sanitarnego

Starostwo powiatowe, reagując na zaostrzającą się sytuację epidemiczną, wróciło do obsługiwania interesantów przy stanowiskach na parterze budynku.

– Jest coraz więcej przypadków infekcji i ze względów bezpieczeństwa chcemy ograniczać liczbę kontaktów do tych niezbędnych,  dlatego to urzędnik schodzi teraz do interesanta, a nie odwrotnie – mówi Beata Kobiałka z Wydziału Organizacyjno – Prawnego starostwa. – Na parterze budynku działają już dedykowane poszczególnym wydziałom stanowiska – dodaje.

Nie zmieniają się zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Jak dotąd obowiązuje zasada telefonicznej rejestracji wizyty.
Beata Kobiałka przypomina też o skrzynce podawczej, do której można wrzucić dokumenty, adresując je na właściwy wydział.

/mag/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia