Niewielkie działki rekreacyjne miasto odda w dzierżawę mieszkańcom

W Ostrowcu powstanie kolejny teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Niewielkie działki przy ulicy Winnica z przeznaczeniem na takie cele wydzierżawić mieszkańcom chce samorząd. Zgodę dali na ostatniej sesji 29 października radni miejscy.

– Będą to działeczki, a właściwie obszary o powierzchni 300-400 metrów kwadratowych, udostępniane w drodze przetargów z przeznaczeniem na ogródki pod uprawę warzyw lub cele rekreacyjne – mówi Anna Targowska, naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Łączna powierzchnia całego terenu przy ulicy Winnica na osiedlu Ludwików, który zostanie przeznaczony pod dzierżawę, przekracza pół hektara, co da około 12-13 działek. Pierwsze przetargi, jak szacuje naczelnik Targowska, zamierzają ogłaszać na przełomie marca i kwietnia. – My już rozpoczęliśmy pracę i będziemy określać warunki przetargu. Planujemy zawieranie umów na czas nieoznaczony. Nie będą to umowy terminowe – dodaje naczelnik Targowska. Koszt dzierżawy jednej takiej działki, na razie wstępnie prognozowany, to 300-400 złotych rocznie.
Doprowadzenie wody czy prądu ma być możliwe w oparciu o indywidualne wnioski dzierżawców. Teren ma charakter rolny i nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

/mag/

Ważne wydarzenia