Uchwała rady o nieudzieleniu absolutorium burmistrz Ćmielowa nieważna

Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę Rady Miejskiej w Ćmielowie o nieudzieleniu absolutorium burmistrz Joannie Suskiej. Przypomnijmy, że rajcy w sprawie absolutorium głosowali 28 lipca. Uchwała nie przeszła przy stosunku głosów 6 'za’ i 9 'wstrzymujących się’.

– Wynik finansowy budżetu, odnośnie jego wykonania za 2020 rok, był w aspekcie wszelkich organów kontrolnych pozytywny, bez uchybień, bez złamania prawa, wręcz uważam, że z bardzo dobrym rezultatem finansowym, gdzie dług publiczny został pomniejszony o 2 miliony złotych, powstała nadwyżka finansowa w tak trudnym okresie, w dobie pandemii. RIO na posiedzeniu 24 sierpnia stwierdziła nieważność uchwały rady miejskiej – mówiła na antenie Radia Ostrowiec Joanna Suska.
W uzasadnieniu decyzji RIO możemy przeczytać ponadto, że sprawa absolutorium nie została rozstrzygnięta przez radnych, ponieważ za udzieleniem, bądź za nieudzieleniem absolutorium nie opowiedziała się bezwzględna większość ustawowego składu Rady Gminy.
– Moim zdaniem ten brak zdecydowania niektórych radnych, podyktowany był tylko i wyłącznie kwestią polityczną – podkreśla.
Burmistrz Suska dodaje, że radni nie będą mieli możliwości ponownie głosować nad uchwałą dotyczącą udzielenia jej absolutorium za 2020 rok, ponieważ termin podejmowania uchwał w tej sprawie minął 31 lipca.
Burmistrz Ćmielowa nie zgodziła się także z nieudzieleniem jej wotum zaufania przez radę gminy. – Wniosłam o unieważnienie tej uchwały, bo zgodnie z wykładnią prawa nieudzielenie wotum zaufania musi być oparte na konkretnych zarzutach i uwagach. Musi być dokładnie uzasadnione, a tu nie miało to miejsca – tłumaczy burmistrz Joanna Suska.
Skargę wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia