Podsumowanie projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu”

Z udziałem uczestników podsumowany dziś został dwuletni projekt Aktywnością przeciw wykluczeniu, jaki na terenie swojej gminy realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie przy wsparciu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu. Dwudziestu zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczno-zawodowym mieszkańców w oparciu o kontrakt socjalny otrzymało świadczenia pieniężne, ale przede wszystkim nowe kompetencje zawodowe i społeczne.

– Ich statusy rodzinne zdecydowanie się poprawiły. Najważniejsza jest świadomość i umiejętność odnajdywania się w tej współczesnej rzeczywistości. Okazuje się, że już kilka osób zdobyło zatrudnienie – mówi Lech Łodej, burmistrz Kunowa.

W dwuletnim projekcie udział wzięło 12 kobiet i 8 mężczyzn, którzy brali udział w szkoleniach zawodowych w zakresie aranżacji terenów zielonych oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych, zdobywali uprawnienia, odbyli też 6cio-miesięczne staże zawodowe.
– Uczestnicy mogli zwiedzić trochę Polski przy okazji realizacji projektu. Poznali instruktorów, trenerów i animatorów przygotowując się pod kątem przyszłego życia zawodowego -mówi Izabela Pustuła, kierownik w ZDZ w Ostrowcu , który był partnerem projektu.

W jego ramach powstała akademia kompetencji społecznych, organizowane były spotkania integracyjne dla rodzin, wizyty studyjne. A wszystkie te działania zostały zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 700 tysięcy złotych. Wkład własny wyniósł 116 tysięcy.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia