Maturzyści piszą dziś poprawkę majowego egzaminu dojrzałości

Stu dwudziestu ośmiu uczniów ostrowieckich szkół średnich, którzy nie zdali jednego egzaminu podczas tegorocznej sesji maturalnej, przystąpi w najbliższy wtorek do poprawki. Dziewięćdziesiąt trzy osoby to tegoroczni maturzyści, trzydzieści pięć osób szkołę kończyło w poprzednich latach.

– Uczniowie z poprzednich lat w zdecydowanie większej liczbie przystąpili do tegorocznej sesji majowej, więc dużo większa grupa poprawia się w sesji sierpniowej – wyjaśnia Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji starostwa powiatowego. Poprawki będą pisane we wszystkich szkołach średnich prowadzonych przez powiat ostrowiecki, najczęściej z matematyki i języka polskiego, ale także z języków obcych.
Najwięcej uczniów, bo trzydziestu dziewięciu, przystąpi do poprawki z matury w Zespole Szkół nr 1, czyli dawnym Ekonomiku, W tej grupie jednak aż szesnaście osób to absolwenci z poprzednich lat. Z Budowlance poprawkę pisać będzie dziewiętnaście osób, w THMie – dwanaście, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego – piętnaście. W I Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica poprawia się siedemnastu uczniów i tyle samo w III liceum imienia Władysława Broniewskiego. W II Liceum Ogólnokształcącym imienia Joachima Chreptowicza do sesji poprawkowej przystąpią tylko cztery osoby, a Szkole Mistrzostwa Sportowego pięć.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia