Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

żródło: pixabay.com

Jeszcze tylko przez niespełna 3 tygodnie osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON, m.in. do zakupu sprzętu komputerowego, elektrycznego wózka, protezy czy kursu na prawo jazdy.

– Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – mówi Joanna Pikus, p.o. dyrektora PCPR w Ostrowcu. Dodaje, że do tej pory, w ramach modułu I, wpłynęło ponad 90 wniosków na kwotę ponad 459 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że ze wsparcia mogą skorzystać osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a program podzielony jest na dwa obszary – moduł I, którego celem jest uzyskanie wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych. Moduł II zakłada pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. – Wnioski w ramach drugiego w tym roku naboru będziemy przyjmować tradycyjnie od października – dodaje Joanna Pikus.

Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane będą do końca sierpnia poprzez platformę SOW. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia