Urząd pracy ogłasza kolejny w tym roku nabór wniosków na organizację staży

Od 9 do 13 sierpnia Powiatowy Urząd Pracy prowadzić będzie nabór wniosków na organizację czteromiesięcznych staży. To już czwarty nabór w tym roku.

– Zachęcam do składania wniosków przede wszystkim pracodawców, którzy będą zainteresowani stworzeniem nowego miejsca pracy po tym stażu, czyli będą mogli zatrudnić te osoby przynajmniej na okres trzech miesięcy na pół etatu – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu i wyjaśnia, że choć zatrudnienie stażysty po zakończeniu stażu nie wynika z ustawy, to w Ostrowcu przedsiębiorcy, którzy złożą taką deklarację mają większą szansę na pozytywne rozpatrzenie ich wniosku, a zainteresowanie taką formą wsparcia jest duże. – Chodzi o racjonalność wykorzystania środków z Funduszu Pacy i Europejskiego Funduszu Szkoleniowego, jakie pozyskujemy – podkreśla. Dodaje, że pracodawcy w Ostrowcu chętnie wraz z wnioskiem o skierowanie stażysty składają deklarację o ich późniejszym zatrudnieniu. – Już 78 osób skierowanych na takie staże ma szansę na takie zatrudnienie i cieszymy się, że nasi pracodawcy tak dobrze podchodzą do tej formy aktywizacji – mówi.
Powiatowa Rada Rynku Pracy przyjęła też zasadę dotyczą odbywania staży w jednostkach samorządowych. Tu zatrudnienie po zakończeniu stażu musi znaleźć 60 procent osób skierowanych do jego odbycia.
W całym 2021 roku zaktywizowanych poprzez staże ma zostać 400 osób. Urząd przeznaczył na to zadanie prawie 4 miliony złotych. W tym naborze czeka 100 miejsc. A przypomnijmy, że stażyści za wykonywaną pracę otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1400 złotych.
Wnioski można składać poprzez skrzynkę podawczą w urzędzie, elektroniczną skrzynkę podawczą lub skrzynkę e-mail urzędu w Ostrowcu. Takie wnioski muszą posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia