Nie tylko gminy, ale także związki gmin starają się o środki z Polskiego Ładu

źródło: http://zggs.com.pl

Nie tylko samorządy, ale także związki miast, czy gmin mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów z unijnego funduszu Odbudowy Gospodarki po Pandemii ujętych w program Polski Ład.

Z tej możliwości chce skorzystać Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, w skład którego wchodzi 11 gmin położonych wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

– Niedawno odbyliśmy spotkanie, by przedyskutować jakie projekty możemy zgłosić jako związek tak, by się nie dublowały z wnioskami poszczególnych gmin – mówi Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa.
Na spotkaniu wszystkie gminy zgodnie ustaliły, że Związek może wystąpić o rozbudowę ścieżek rowerowych, które uatrakcyjnią je turystycznie.
– Chodzi o to, by wybudować odcinki ścieżek rowerowych, które połączą już istniejące trasy i włączyć je np. do istniejącego szlaku Green Velo, a także wybudować ścieżki, które pozwolą dojechać do zabytków, miejsc ciekawych turystycznie – tłumaczy wójt Gajewski.

Drugim obszarem o jaki chce zabiegać Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w ramach funduszy unijnych odbudowy gospodarki po pandemii jest rozwój infrastruktury turystycznej.
Jak dodaje, po dyskusji zdecydowano, że w kwestiach infrastruktury wodno – kanalizacyjnej każdy samorząd będzie składał własne wnioski.
– Niestety, nie możemy liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony odpowiedzialnych za ten program – zaznacza wójt Gajewski. – My zadaliśmy około 30 pytań, co i w jakich obszarach możemy zgłaszać w ramach Polskiego Ładu, by wysłać jak najlepiej przygotowane projekty. Podobnie uczyniły inne samorządy w Polsce. Tymczasem na stronach internetowych pojawiło się zaledwie 44 odpowiedzi na nasze pytania. To nie świadczy najlepiej – ocenia wójt Waśniowa.

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich działa od 1996 roku. W tym czasie z różnych funduszy zewnętrznych, także przedakcesyjnych pozyskał prawie 147 milionów złotych. W zdecydowanej większości, dzięki nim, gminy mogły wybudować wodociągi i kanalizację w swoich miejscowościach.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia