„Tarzan” spoczął wśród swoich żołnierzy

Tomasz Wójcik, pseudonim 'Tarzan’, legendarny dowódca partyzantów z Zawichostu, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej spoczął na cmentarzu parafialnym w Ćmielowie. Sprowadzone z USA z inicjatywy rodziny prochy zostały złożone do grobu obok jego żołnierzy, poległych w niemieckiej obławie w Woli Grójeckiej.

Niedzielne uroczystości trwały kilka godzin. Rozpoczęły się w Woli Grójeckiej, gdzie odbył się apel poległych, a część pogrzebowa z asystą wojskową rozpoczęła się w kościele parafialnym w Ćmielowie. Później uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez wojskowa orkiestrę dęta przemaszerowali na parafialny cmentarz.
Wachmistrz został pośmiertnie odznaczony Orderem Krzyża Niepodległości z mieczami za zbrojną walkę o niepodległość Ojczyzny. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na ręce przedstawiciela rodziny przekazał też nadany w czasie wojny, ale nieodebrany przez Tarzana Krzyż Walecznych.
Jego prochy wróciły do Polski po 70 latach, gdy po wyjeździe do USA stracił życie w niejasnych okolicznościach. Był pochowany w Detroit.
Podporucznik Tomasz Wójcik był ułanem 2. Pułku Ułanów Grochowskich, uczestnikiem Kampanii Wrześniowej 1939 roku, później dowódcą własnego oddziału kawalerii, który wszedł w skład Zgrupowań Partyzanckich AK 'Ponury’. Po wojnie musiał się ukrywać i wyemigrował do USA.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia