Pojawiło się źródło sfinansowania remontu Alei 3 Maja i Radwana. Czy samorząd województwa z niego skorzysta?

Do 30 lipca samorządy terytorialne mają czas na składanie wniosków o finansowanie ważnych zadań, m.in. inwestycyjnych z budżetu unijnego Planu Odbudowy Gospodarki zapisanych w rządowym programie Polski Ład.

Arkadiusz Bąk, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego widzi w tym szansę na pozyskanie środków na przebudowę miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754, czyli Alei 3 Maja i ulicy Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim.
– Przeanalizowałem dokumenty i nie mam wątpliwości, że program Polski Ład jest idealną okazją do zrealizowania tej inwestycji – podkreśla.

– Pierwszy priorytet Polskiego Ładu zakłada rozbudowę i budowę dróg. Co więcej, daje szansę, aby zaledwie 5 procent wkładu własnego wnieść do tej inwestycji. Takie drogie zadanie jak droga wojewódzka 754 przez Ostrowiec mogło by być w zdecydowanej większości dofinansowane zewnętrznie – dodaje.

Warto dodać, że każdy samorząd ma możliwość złożenia trzech tego typu wniosków. Inwestycje w nich ujęte muszą się zamykać – jeden w kwocie 30 milionów, drugi 5 mln. Wartość trzeciego projektu może być dowolna i tu jest miejsce na przebudowę drogi 754, której szacunkowy koszt wynosi ok. 80 mln. zł.
– Według mnie to sprawdzenie rzeczywistych intencji marszałka Andrzeja Bętkowskiego, ponieważ nie widać innego zadania tej skali i tego poziomu zaawansowania w naszym regionie. Zrealizowanie drogi 754 z 95-cio procentowym dofinansowaniem i wsparciem ze strony miasta byłoby największym – jak dotąd – wyzwaniem obecnej kadencji samorządu – podkreśla radny Bąk.

Przypomnijmy, że gotowa jest dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę na te inwestycję. Co więcej pod koniec maja miasto zrzekło się odszkodowań za 46 działek potrzebnych pod jej przebudowę, a samorząd zapowiedział, że miasto dołoży do inwestycji milion złotych, gdy zostanie ogłoszony przetarg.
Jak poinformował nas prezydent Jarosław Górczyński, do dziś nie mają żadnej informacji ze strony samorządu województwa na temat planów wyremontowania tego odcinka.

Nie ma jeszcze odpowiedzi także na interpelację Arkadiusza Bąka, którą skierował do marszałka Andrzeja Bętkowskiego i dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzego Wrony, w której pyta z jakich programów możliwe byłoby sfinansowanie tej inwestycji oraz czy możliwe jest, by w jakimś zakresie rozpocząć ją jeszcze w tym roku. W tym przypadku jednak czas na odpowiedź jest do 12 lipca.

 

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia