Młodzież częściej decyduje się na naukę w liceum. Największe zainteresowanie klasą cyber.mil

żródło:cyber.mil.pl

Trwa rekrutacja do szkół średnich. Od dziś (piątek 25 czerwiec) ósmoklasiści mogą uzupełniać dokumentację złożoną w szkołach średnich o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Mają na to czas do 14 lipca.

– Wśród młodzieży sporym zainteresowaniem tym roku cieszą się ostrowieckie licea. Patrząc na preferencje absolwentów szkół podstawowych możemy powiedzieć, że w tym roku więcej osób aplikuje do liceów ogólnokształcących. Według naszych statystyk, patrząc na pierwsze wybory uczniów, jest to blisko 52 proc. ogólnej liczby absolwentów. Do techników w tym momencie mamy około 40 proc. absolwentów, natomiast do szkół branżowych około 8 proc. Tendencje z lat ostatnich nie zostały utrzymane, kiedy to podobna liczba osób wybierała kształcenie w liceach i technikach – mówi Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych ostrowieckiego starostwa.

Spośród techników największym zainteresowaniem cieszy się Zespół Szkół nr 3 czyli dawny THM. Absolwenci podstawówek wybierają najczęściej kierunek informatyczny, gdzie obecnie na jedno miejsce jest 3 kandydatów. Jak mówi naczelnik Łata, jeśli preferencje uczniów się utrzymają to utworzą dodatkową klasę.
W ogólniakach liczba kandydatów rozkłada się równomiernie. Różnice pojawiają się przy wyborze profili. – Niewątpliwie hitem w tym roku, jeżeli chodzi o procenty i zainteresowania młodzieży jest klasa cyber.mil (o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza. Jest to klasa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie na 15 dostępnych miejsc chętnych jest ponad 40 osób. Utrudnione na pewno będzie dostanie się do tej klasy, gdyż w dużej części kandydaci to laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu szkół podstawowych. Dużym powodzeniem cieszy się również klasa lingwistyczno-psychologiczna w I LO im. St. Staszica oraz klasa medyczno-weterynaryjna w „Bronku”.

Warto dodać, że w szkołach średnich prowadzonych przez powiat ostrowiecki przygotowano w tym roku ponad 900 miejsc. Wpłynęło już 850 aplikacji, z czego 750 to młodzież z powiatu ostrowieckiego, pozostała setka pochodzi spoza powiatu ostrowieckiego.

Przypomnijmy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, zaś 2 sierpnia ogłoszone zostaną ostateczne listy kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia