Szkoła Podstawowa w Szewnie nagrodzona za innowacyjną metodę nauczania

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie nagrodzona za innowacyjną metodę nauczania. Otrzymała tytuł 'Szkoły uczącej się’ za stosowanie w pracy z uczniami i uczennicami metody oceniania kształtującego w ciągu ostatnich trzech lat (2019-2021).

– Ocenianie kształtujące to nic innego jak sprawdzanie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia danego zagadnienia w taki sposób, aby wskazać mu co potrafi a czego ma się dalej uczyć. Na lekcjach pracują uczniowie, nauczyciele zaś przygotowują się do zajęć w domu – wyjaśnia Małgorzata Turczyńska, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie. Dodaje, że ocenianie kształtujące jest starannie przemyślanym systemem pedagogicznym. W naszej szkole nauczyciel jest pewnego rodzaju przewodnikiem – mówi dyrektor Turczyńska podkreślając, że metoda ta opiera się na pięciu filarach, które określają cel stosowania tej metody. Są one ze sobą powiązane, uzupełniają się i stanowią drogowskazy do skutecznego nauczania i uczenia się. – Uczeń jest świadomy tego, czego wymaga od niego nauczyciel na lekcji, bo podczas zajęć określone są cele i kryteria sukcesu. Są podane schodki, po których musi przejść, aby ten cel osiągnąć. Kolejnym elementem jest samoocena i ocena koleżeńska, a także ciągłe monitorowanie postępów ucznia na lekcji – wylicza.

Dzieci bardzo chwalą sobie tę metodę nauczania, wskazując przy tym na wiele różnorodnych i ciekawych rozwiązań podczas lekcji. Są np. patyczki z imionami uczniów, które służą nauczycielowi do wywołania ucznia do odpowiedzi czy kolorowe kubeczki, które informują pedagoga o postępach uczniów podczas samodzielnej pracy.

Warto dodać, że metoda oceniania kształtującego (OK) dotarła do Polski w 2002 r. z Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono, że tego typu podejście skutecznie podnosi efektywność nauczania w szkole.


/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia