Park kulturowy to ograniczenia, ale też perspektywa rozwoju. Ruszają konsultacje

Jutro rozpoczyna się kolejna tura konsultacji z mieszkańcami gmin Bodzechów, Ćmielów, Ożarów i Bałtów w sprawie założeń do utworzenia 'Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Nad Kamienną” oraz Planu Ochrony Parku. Ich utworzenie – przypomnijmy – jest konieczne dla zachowania górniczych obiektów neolitycznych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

– Dzięki temu, że do tego działania włączyło się stowarzyszenie MOST, które pozyskało fundusze na szkolenia dla mieszkańców, chcemy przedstawić dobre praktyki. Nie będziemy więc mówić tylko o ograniczeniach, ale będziemy wskazywać perspektywy rozwoju – mówi Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w Ostrowcu  Świętokrzyskim. Dodaje, że utworzenie parku pozwala rozwijać turystykę w obszarze krajobrazu kulturowego.
Park Kulturowy tworzą samorządy i to radni poszczególnych gmin zdecydują o ostatecznym ich kształcie, granicach i ograniczeniach w działalności człowieka. Największy obszar będzie wyznaczony na terenie gminy Ćmielów, bo tam znajduje się najwięcej stanowisk już objętych ochroną, czyli wpisane na listę UNESCO fragment krzemionkowskiego pola górniczego w Rudzie Kościelnej, pole górnicze w Borowni oraz wzgórze Gawroniec. Utworzenie Parku Kulturowego przy tym ostatnim wywołuje też największe obawy mieszkańców związane z propozycją ustanowienia zakazu tak zwanej głębokiej orki na terenach objętych ochroną. Mają zostać rozwiane. – Ten zapis odnosił się do istniejących już form ochrony, ale to nie było dla wszystkich czytelne, więc chcemy akurat ten zapis wycofać – tłumaczy dyrektor Przychodni.
Konsultacje rozpoczną się w piątek w gminie Bodzechów i Ćmielów. O 9.00 będą prowadzone na terenie krzemionkowskiego muzeum, a o 13.00 w Domu Kultury w Ćmielowie. Dla mieszkańców Ożarowa i Bałtowa odbędą się tydzień później w czwartek i piątek.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia