Pielęgniarki i położne strajkują w całym kraju. Także w Ostrowcu

Dziś w całej Polsce odbywają się strajki ostrzegawcze pielęgniarek i położnych. Jest to ostatnie ostrzeżenie przed zapowiadanym strajkiem generalnym.

Personel domaga się zmiany sposobu wynagradzania, podwyżek, zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych oraz poprawy warunków pracy. Przed wejściem do szpitala wywieszone są banery informujące o powodach strajku.
W Ostrowcu pielęgniarki i położne strajk rozpoczęły o godzinie 9:00.
Strona strajkowa odmówiła wypowiedzi i przesłała do redakcji oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że 'formą strajku jest zbiorowe powstrzymanie się od wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne’.
Jak ustaliło Radio Ostrowiec, ze strajku wyłączony jest jedynie personel Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii, Kardiologii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W razie bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów, pracownicy danego oddziału mają wrócić do pracy.
Koordynatorem strajku jest Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej w Szpitalu.
W związkach ostrowieckiego szpitala zrzeszonych jest około 180 pielęgniarek i ponad 20 położnych. Dyrekcja szpitala mimo, że strajku komentować nie chce udzieliła pełnego poparcia protestującemu personelowi.

/bart/

Poniżej pełne oświadczenie strony strajkującej:

Podziel się

Ważne wydarzenia