Centrum Wolontariatu szkoli narybek

46 uczniów ostrowieckich szkół średnich rozpoczęło szkolenia przygotowujące do działalności wolontariackiej w Centrum Wolontariatu.

Dzięki udziałowi w projekcie 'Korpus Solidarności’ adepci idei wolontariackiej mają profesjonalnie rozpocząć swoją przygodę z pomaganiem. – To jest projekt, który polega na wdrożeniu wolontariatu długoterminowego, na wyposażeniu uczestników projektu w pewne niezbędne informacje na temat tego, jak wolontariat powinien wyglądać, jakie prawa i obowiązki ma wolontariusz, organizacja, która przyjmuje wolontariuszy, ale również jest to szereg takich akcji typowo społecznych, które wykorzystują umiejętności zdobyte podczas szkoleń i warsztatów – mówi Magdalena Wójtowicz z Lokalnej Grupy Działania 'Krzemienny Krąg’, koordynatorka Centrum Wolontariatu.
Pierwszym wydarzeniem, w które włączeni zostaną wolontariusze ma być charytatywna akcja z okazji Dnia Dziecka na rzecz chorej Kai. – Przygotowujemy bieg charytatywny w Parku Miejskim, a później zaprosimy do udziału w szeregu zabaw i gier, takich jakie pamiętamy z dzieciństwa. Wszystkich uczestników będziemy zachęcać do przebrania się w bajkowe stroje, ponieważ wydarzenie będzie zwieńczone bajkowym pokazem mocy – wyjaśnia Magdalena Wójtowicz.
Organizacja o szczegółach wydarzenia będzie informowała na stronie internetowej LGD 'Krzemienny Krąg’ i w mediach społecznościowych.
Projekt 'Korpus Solidarności’ będzie realizowany przez 3 lata.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia