Mają chronić gminę Bodzechów i Ostrowiec. Umowa na poldery zalewowe została podpisana

Na Modle i jej dopływach z Mychowa i Szwarszowic w końcu powstaną poldery zalewowe. Dziś, po kilku latach zawirowań, podpisana została umowa na ich dofinansowanie ze środków unijnych. Całość inwestycji kosztować będzie 18 i pół miliona złotych, z czego niemal 16 mln. to środki zewnętrzne.

Obejmie ona budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych z przegrodami piętrzącymi, odmulenie, pogłębienie rzeki oraz zabezpieczenie jej skarp. Przebudowane zostaną dwa przepusty w miejscowości Mychów Kolonia i podwyższony będzie wał Modły na terenie Ostrowca.
– Ta niepozorna rzeka potrafi być nieprzewidywalna i niebezpieczna. Zagraża mieniu i życiu mieszkańców okolicznych miejscowości gminy Bodzechów i gminy Ostrowiec. Ponad 600 m3 wody opadowej, która w czasie nawalnych deszczy może stanowić zagrożenie, 300 m wału przeciwpowodziowego, 200 m regulacji rzeki Modły – to są liczby, które robią wrażenie i świadczą o tym, że tego typu inwestycje są bardzo potrzebne – mówił obecny na konferencji Grzegorz Witkowski , podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jerzy Murzyn, wójt Bodzechowa podkreślał na konferencji, że podpisanie umowy to ważny krok w celu zrealizowania i zamknięcia najważniejszego problemu gminy i przypomniał, że od chwili, gdy wspólnie z samorządem Ostrowca i województwa rozpoczęli przygotowania do tej inwestycji minęło już 10 lat.
– Cała sprawa zaczęła się w 2011 roku kiedy to z miastem Ostrowiec i zarządem województwa podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu w trzech częściach strategi rozwiązania tego problemu. Później wszystkie te instytucje sfinansowały dokumentację. Myślę, że to taki prawidłowy kierunek, ze władze lokalne inicjują, później to idzie wyżej i teraz władze województwa i państwa finalizują – mówił wójt Murzyn.

Przypomnijmy, że inwestycja miała być gotowa w 2019 roku, ale na przeszkodzie stanęła likwidacja samorządowych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. W ich miejsce powołana została instytucja ‘Wody Polskie’ i stąd zwłoka w czasie podpisania stosownych dokumentów i realizacji zadania.
W podobnym tonie wypowiadał się Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.
– Cieszę się, że po pokonaniu tych problemów formalno-prawnych, na które trafialiśmy konstruując ten projekt, udało się i możemy dzisiaj podpisać te umowy, które rozpoczną realizację zabezpieczenia Bodzechowa i Ostrowca przed problemami jakie niesie Modła, gdy zbiera – mówił.

Jak informowała nas Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przetarg na wykonanie inwestycji w krótkim czasie tak, by jesienią 2021 roku rozpoczęły się prace.
Dzięki tej inwestycji ochronę przed powodzią zyska około 2 tysiące mieszkańców. Budowa polderów na terenie ostrowieckich Częstocic oraz w Świrnie i Jędrzejowicach w gm. Bodzechów zajmie 2 lata.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia