Wszystkie „trzynastki” w województwie świętokrzyskim wypłacone

żródło: pixabay.com

Ponad 270 tysięcy emerytów i rencistów w województwie świętokrzyskim otrzymało już dodatkową, trzynastą emeryturę w wysokości 1250,88 zł brutto.

– To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu osób, dlatego apelujemy o ostrożność, by nie dać się oszukać – mówi Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS. – Zdarzyły się bowiem przypadki, że zgłaszali się nasi klienci do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informując, że otrzymywali telefon rzekomo od pracowników ZUS-u, którzy oferowali pomoc przy wypłacie wniosku o trzynaste świadczenie – zaznacza i przypomina że świadczenie wypłacane jest z urzędu. Nie podlega także potrąceniom oraz egzekucjom komorniczym. – Ostatnią transzę tej trzynastej emerytury wypłaciliśmy tym wszystkim, którzy pobierają zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne. W ich przypadku pieniądze są wypłacane „z dołu” czyli te wypłaty z datą na 1 maja już poszły – dodaje.

Obecnie trwa wysyłka listów z decyzjami o przyznaniu tzw. trzynastki i nowej wysokości świadczenia po waloryzacji. – W tym roku podobnie jak w ubiegłym, emeryci i renciści otrzymają dwie decyzje w jednej przesyłce pocztowej – wyjaśnia rzecznik świętokrzyskiego ZUS.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia