Dziś sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego

Dziś o 13.00 w systemie hybrydowym, a więc stacjonarnym i on-line obradować będą radni powiatowi. W porządku obrad uchwały dotyczące spraw społecznych i zmiany w budżecie.

– Ta sesja będzie dotyczyła głownie spraw Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ponieważ są przyjmowane wszystkie sprawozdania z realizacji poszczególnych programów i przyjmowane będą nowe programy – mówi Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki. Przyjmowane mają być między innymi uchwały dotyczące Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, który obowiązywać ma do 2026 roku, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021- 2025 i Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2026.
Do budżetu wprowadzone zostaną też pozyskane przez powiat środki na budowę lądowiska. Przypomnijmy, że powiat otrzymał na ten cel 5 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Konieczne jest też przesunięcie niewykorzystanych w ubiegłym roku funduszy w wysokości 2 milionów 150 tysięcy z projektu realizowanego w Muzeum Historyczno-Archeologicznym. – Oczywiście za zgoda ministerstwa przesuwały się terminy ukończenia realizacji tego projektu i dlatego takie przesunięcie, czyli wprowadzenie tej kwoty do tegorocznego budżetu – wyjaśnia starosta Dębniak.
Obrady można oglądać na stronie internetowej portal.posiedzenia.pl/starostwoostrowiec w zakładce transmisja na żywo.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia