Mimo pandemii osoby niepełnosprawne chętnie korzystają z turnusów rehabilitacyjnych

żródło: pixabay.com

Blisko 350 wniosków o dofinansowanie wyjazdu ze środków PFRON na turnus rehabilitacyjny wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu.

– Zainteresowanie osób niepełnosprawnych rehabilitacją poza miejscem zamieszkania, pomimo pandemii jest bardzo duże – ocenia Barbara Cudzik, dyrektor ostrowieckiego PCPR-u. Wszystkie wnioski, które spłynęły do urzędu do 16 kwietnia zostały pozytywnie zaopiniowane. – Te osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie do turnusu zostały rozpatrzone. W tym tygodniu będziemy wysyłać pocztą informacje do osób, które się ubiegały o wsparcie, aby mogły już wybierać ośrodek rehabilitacyjny – mówi dyrektor Cudzik. Przypomina, że kwota dofinansowania do turnusu zależy od stopnia niepełnosprawności. – Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymają dofinansowanie w wysokości 1637 złotych, osoby z umiarkowanym stopniem – 1474 złote, a osoby z rzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności – 1364 złote. Dzieci do 16 r.ż. oraz osoby uczące się do 24 r.ż. otrzymają 1637 zł, natomiast opiekun osoby niepełnosprawnej – 1092 złote – wylicza.

W tym roku ostrowiecki PCPR przeznaczył na ten cel 920 tysięcy złotych, a do dyspozycji jest jeszcze blisko 200 tysięcy. Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR przy ulicy Świętokrzyskiej oraz na jego stronie internetowej.

Warto dodać, że w ubiegłym roku z wyjazdów na turnus rehabilitacyjny skorzystało 366 osób, w tym 301 dorosłych i 65 dzieci z niepełnosprawnością. – Łącznie na ten cel ze środków PRFRON-u przekazaliśmy kwotę prawie 460ciu tysięcy złotych – informuje dyrektor Cudzik.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia