Grażyna Krawczyk rezygnuje z funkcji skarbnika powiatu ostrowieckiego

Zmianą na stanowisku skarbnika powiatu ostrowieckiego zajmą się radni powiatowi na najbliższej sesji w środę 31 marca. Z urzędu odchodzi Grażyna Krawczyk.

– Obecna pani skarbnik złożyła rezygnację z przyczyn osobistych, więc zgodnie z procedurą starosta przedkłada wniosek o odwołanie radzie powiatu i taki wniosek został złożony. Jednocześnie przedkładam radzie moją propozycję powołania na to stanowisko kolejnej osoby – mówi Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki i zdradza, że jest nią Julita Szewczyk, dotychczasowa zastępca naczelnika wydziału finansowego. – To osoba ze wszystkimi kwalifikacjami, z długoletnim stażem w wydziale finansowym starostwa ostrowieckiego – dodaje.
Grażyna Krawczyk skarbnikiem powiatu ostrowieckiego była od końca kwietnia 2019 roku. Zastąpiła wtedy na tym stanowisku Magdalenę Zieleń. Wcześniej była jej zastępcą, a w urzędzie pracowała od 2000 roku.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia