Trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

żródło: pixabay.com

Osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Jak informuje Barbara Cudzik, dyrektor PCPR w Ostrowcu Św. nabór wniosków trwa.

– W siedzibie naszego budynku, przy ulicy Świętokrzyskiej 22, na parterze mamy uruchomione dwa punkty obsługi interesantów. Tam każda osoba, która przyjdzie może otrzymać stosowny wniosek, a wypełniony wniosek może tam też złożyć i uzyskać wszelkie informacje od pracownika, który w danym dniu tam ma dyżur. Można też dopytać, o co można się ubiegać i jak ten wniosek należy wypełnić – mówi dyrektor Cudzik i dodaje, że pierwszeństwo uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 16 lat bądź osoby w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące. Wysokość wsparcia zależy nie tylko do stopnia niepełnosprawności i wieku uczestnika, ale także od sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Waha się od 20 do 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w naszym kraju. – I tak w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to dofinansowanie wynosi 1637 zł do turnusu, w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem – 1474 zł. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać 1364 zł. Z kolei w przypadku osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej czy też opiekuna osoby niepełnosprawnej, jeżeli lekarz uzna, i na zaświadczeniu lekarskim to zaznaczy, że taki opiekun jest niezbędny w czasie pobytu tej osoby na turnusie, to dofinansowanie wynosi 1092 zł. W przypadku dzieci to dofinansowanie wynosi 1637 zł, a opiekun przypadku tak jak osoby dorosłej – wylicza Barbara Cudzik.

W ubiegłym roku ostrowiecki PCPR dofinansował ze środków PFRON-u ponad 320 wyjazdów na kwotę 538mu tysięcy złotych. W tym roku kwota na ten cel będzie wyższa, ale jak zaznacza dyrektor Cudzik nie została jeszcze zatwierdzona przez radę powiatu ostrowieckiego. Szczegóły poznamy na najbliższej sesji.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia