W Ostrowcu będzie Skwer Praw Kobiet? Jest inicjatywa uchwałodawcza

Nazwanie placu z fontanną przy budynku kina Etiuda Skwerem Praw Kobiet ma wzbudzać refleksję nad prawami człowieka, o które, mimo, że są gwarantowane w konstytucji, nieustannie należy walczyć. Inicjatywa protestujących po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji ostrowczanek ma też przypominać, że obywatele nigdy nie ustaną w walce o równe traktowanie.

-To miejsce jest dla nas symboliczne, ponieważ znajduje się naprzeciwko budynku komendy policji, która nas prześladuje, zastrasza i nie pamięta o prawach, nie tylko kobiet, ale prawach człowieka, czyli o prawach, które daje nam konstytucja. Każdy, kto będzie przechodził obok Skweru Praw Kobiet będzie wiedział, że są osoby w naszym mieście, które o te prawa walczą – argumentuje Elżbieta Mazur ze Strajku Kobiet, przewodnicząca komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Zawiązany już formalnie komitet złożył w urzędzie miasta wymagane dokumenty, w tym projekt uchwały o nadaniu skwerowi nazwy Praw Kobiet wraz z uzasadnieniem. Teraz muszą zyskać poparcie mieszkańców Ostrowca. – Teraz rozpoczyna się cały proces promocji, czyli kampanii promującej projekt i zbieranie podpisów pod tym projektem. Zgodnie z ustawą, w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, aby ten projekt uchwały trafił pod obrady Rady Miasta, członkowie komitetu muszą zebrać przynajmniej 300 podpisów – mówi Anna Niedbała, sekretarz miasta.
Ostatecznie zgodę na nadanie nazwy wydać będą musieli radni miejscy. Mariusz Łata, szef klubu radnych KWW Jarosława Górczyńskiego chwali zaangażowanie społeczne i podkreśla, że kluczowa dla decyzji radnych powinna być wola mieszkańców wyrażona na listach poparcia. – Ja nie widzę żadnej kontrowersji w tym pomyśle. Cieszę się, że mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego starają się aktywnie włączać w życie miasta i pracę Rady Miasta. Inicjatywa, by uhonorować kobiety i prawa kobiet jest ciekawa. Przypomnę tylko, że cały rok 2018 był ogłoszony rokiem praw kobiet w setną rocznicę przyznania praw wyborczych Polkom – mówi radny Łata. Zauważa też, że w Ostrowcu nie ma zbyt wielu ulic, którym patronują kobiety.
Dariusz Kaszuba, przewodniczący opozycyjnego klubu radnych PiS mówi, że nie wiedział o inicjatywie i nie zna projektu uchwały ani uzasadnienia. – Na pewno jako radni PiS pochylimy się nad nią – zapewnia i dodaje, że jeżeli uhonorowane nadaniem nazwy zostaną kobiety, to w następnej kolejności uhonorować w podobny sposób należałoby mężczyzn. – Mamy na przykład w Ostrowcu Skwer Honorowych Dawców Krwi na osiedlu Pułanki. Jeżeli pojawi się Skwer Kobiet, Skwer Praw Kobiet, to nie widzę problemu, by kolejna inicjatywa dotyczyła Skweru Praw Mężczyzn, bo przecież to mężczyźni są mobilizowani do wojska, walczą w momencie zagrożenia kraju, czy służą męskim ramieniem w sytuacji zagrożenia bytu czasu pokoju. Jeżeli mamy tego typu skwery mnożyć, to jak najbardziej możemy to robić – mówi radny Kaszuba.
Uchwała o nadaniu skwerowi przy budynku Kina Etiuda nazwy Praw Kobiet będzie musiała trafić pod obrady rady nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia w urzędzie wymaganej liczby podpisów.

/mag/

Ważne wydarzenia