Ostatni moment na zgłoszenia do Małego ZUS-u plus

żródło: pixabay.com

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych warunków w ramach Małego ZUS Plus mają coraz mniej czasu. Termin na zgłoszenie mija już w najbliższy poniedziałek 1 lutego. 'Mały ZUS plus’ uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

– Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej – przypomina Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS. Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych. Kolejna ważna informacja jest taka, że z ulgi można skorzystać maksymalnie przez 3 lata w ciągu 5 lat. Osoba, która korzystała w minionym roku z preferencyjnych warunków i nadal spełnia warunki, nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi. Do ZUS-u zgłaszają się tylko takie osoby, które z tej ulgi nie korzystały – mówi i dodaje, że przedsiębiorca, który w tym roku rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą, którą prowadził w 2020 roku przez przynajmniej 60 dni i nie korzystał wtedy z 'Małego ZUS plus” powinien złożyć odpowiednie dokumenty.

Warto dodać, że kwota składek przy 'Małym ZUS-ie plus’ zależy od dochodu. Podstawą obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Jednak wysokość składek w 2021 r. musi mieścić się w przedziale pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyniesie nie mniej niż 840 złotych i nie więcej niż 3155,40 złotych.

Od początku tego roku do Małego ZUS-u plus w całym kraju zgłosiło się ponad 307 tys. osób.

Podziel się

Ważne wydarzenia