Roczna informacja PIT-11 z PUP zostanie wysłana listem poleconym

żródło: pixabay.com

Do końca lutego Powiatowy Urząd Pracy będzie wysyłał roczną informację PIT-11 o wysokości świadczeń uzyskanych przez osoby, które w ubiegłym roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych bądź dodatek aktywizacyjny. Nie będzie możliwości odbierania tego dokumentu osobiście.

– Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, mając przede wszystkim na względzie dobro naszych klientów i bezpieczeństwo, wszystkie deklaracje PIT- 11 za rok 2020 zostaną wysłane listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej na adresy, które widnieją w systemie powiatowego urzędu pracy – wyjaśnia Małgorzata Stafijowska, dyrektor urzędu. Dodaje, że do wysłania mają blisko 2400 deklaracji.

Przypomnę, że zarówno przedsiębiorcy jak i PUP zobowiązani są dostarczyć świadczeniobiorcom PIT-11 najpóźniej do końca lutego bieżącego roku za rok poprzedzający.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia