Jak według strategii rozwoju gminy Ostrowiec ma wyglądać do 2030 roku?

Przed samorządem Ostrowca Świętokrzyskiego stoi wiele zadań w najbliższych latach. Najważniejsze zostały wpisane do Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030.

Przypomnijmy, że dokument liczący blisko 300 stron, opracowywany przez szerokie gremium specjalistów został przyjęty przez Radę Miasta pod koniec ubiegłego roku.
– Udało się wyklarować trzy strategiczne cele, które zawiera dokument. Powiązane są po pierwsze z rozwojem gospodarczym, wysoką jakością życia społecznego i inwestycjami publicznymi oraz kwestiami związanymi z „zieloną” transformacją społeczno-gospodarczą – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
W każdym z tych celów ujętych jest kilka priorytetowych zadań, które gmina chciałaby zrealizować. Tworzenie dobrych warunków inwestycyjnych, kampanie promocyjne dla lokalnych produktów czy rozwój Inkubatora Przedsiębiorczości mają pomóc w rozwoju gospodarczym miasta. Wiceprezydent Smoliński podkreśla, że pierwsze zadania z tego celu już są realizowane.
– Mowa o zadaniach takich jak budowa infrastruktury technicznej i drogowej w rejonie trzeciej bramy Huty „Celsa” w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnia.
Na realizację niektórych będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jednym z planowanych zadań jest utworzenie tzw. Parku Przemysłowego, który ma w przyszłości powstać na terenie hali walcowni przy wiadukcie. Miasto rozważa kupno tego obiektu.
– Jeżeli będzie możliwość pozyskania środków finansowych np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego czy środków krajowych jak np. „Polska Wschodnia”, a my będziemy dysponować tym gruntem i możliwościami przygotowania odpowiedniej bazy terenowej, w skład której będą wchodzić między innymi hale produkcyjne, to z takiej możliwości na pewno skorzystamy – mówi prezydent Smoliński.
Przypomnijmy, że obecnie teren i halę po firmie Interspeed, która w 2009 roku ogłosiła upadłość, przejął komornik. Odbyło się już kilka licytacji komorniczych, ale nie było zainteresowanych zakupem nieruchomości.

Gmina chce powalczyć o turystów i stać się bardziej atrakcyjna pod względem turystyczno-rekreacyjnym.
Rozwijana ma być sieć ścieżek i szlaków rowerowych, a także infrastruktura drogowa. Budowy ma doczekać się zbiornik retencyjno-rekreacyjny Stawki II czy bulwary na wałach przeciwpowodziowych przy Parku Miejskim w Ostrowcu. Zagospodarowany ma być teren stawów w dzielnicy Częstocice, które gmina niedawno przejęła.
Samorząd postawi także na rozwój infrastruktury sportowej. Wyremontowany ma zostać stadion przy Świętokrzyskiej oraz pływalnia Rawszczyzna, rozwijana ma być przyszkolna infrastruktura sportowa. Powstać ma strzelnica i nowe otwarte siłownie.
W strategii nie zabrakło także miejsca na rozwój oświaty i kultury. Gmina planuje stworzyć też kartę mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego.
– Jeżeli mieszkaniec zakupi jakiekolwiek produkty od przedsiębiorcy z terenu miasta, będzie uzyskiwał określone punkty, które będą uprawniały do zniżek, z których będzie mógł skorzystać w ramach usług oferowanych przez instytucje gminne. Tańsze będą w takich przypadku wejściówki na miejski basen czy na koncert organizowany przez Miejskie Centrum Kultury – wyjaśnia działanie karty Dominik Smoliński.
Wiele uwagi w Strategii poświęcono podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w szkołach i na rynku pracy, a na realizację ich wszystkich mają pozwolić pozyskiwane środki unijne, a także Fundusze Norweskie. Jednak o tym, czy samorząd pozyska 10 milionów euro, o które walczy z innymi samorządami w kraju, dowiemy się najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału tego roku.

Cały dokument Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030 dostępny jest na stronie Urzędu Miasta.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia