Prezydent Ostrowca uniewinniony w całości

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił prezydenta Jarosława Górczyńskiego od obu stawianych mu zarzutów, czyli przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach w związku z przetargiem na gospodarowanie odpadami w mieście w 2016 roku.

Uzasadnienie wyroku, który dziś zapadł, jest objęte wyłączeniem jawności, tak jak całe postępowanie. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratora nie wyklucza złożenia apelacji. – Ponieważ wyłączono jawność postępowania nie mogę przytoczyć szerokich komentarzy. Mogę powiedzieć, że wystąpimy do sądu, jako prokuratura, z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia na piśmie i po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku wywodzić ewentualnie apelację – mówił tuż po zamknięciu posiedzenia przez sąd Tomasz Rurarz, Prokurator Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej.

Podstaw do złożenia apelacji nie widzą obrończynie uniewinnionego prezydenta: Beata Woch oraz Marta Kittel z dwóch kancelarii zajmujących się sprawami karnymi i zamówień publicznych. – Nie ma żadnych dowodów, które wskazywałyby na to, że pan prezydent mógłby być winny, a co dopiero, że jest winny – ocenia radca prawny Marta Kittel, podkreślając jednocześnie, że nieprawidłowości przy postępowaniu przetargowym nie zarzuciła prezydentowi Ostrowca ani Regionalna Izba Obrachunkowa ani Najwyższa Izba Kontroli. Zaznaczyła też, że z tak szeroko zakrojonym postępowaniem przez prokuraturę nie miała jeszcze do czynienia. Podczas prawie 5-letniego postępowania przesłuchano blisko stu świadków, przeprowadzono ponad sto czynności procesowych.  -Dotychczas nie spotkałam się z tym, żeby prokuratura, organy ścigania w tak rozłożonym w czasie procesie weryfikowały tak szczegółowo zarówno osobiste aspekty życia i działalności pana prezydenta i całego jego otoczenia, jak i te zawodowe. W efekcie, po przeprowadzeniu całego postępowania,  co też wynika z orzeczenia wysokiego sądu brak jest jakichkolwiek wątpliwości co do obiektywizmu i tego, czy pana prezydent jest predestynowany do pełnienia funkcji, która pełni w interesie wszystkich mieszkańców – mówiła także druga obrończyni, Beata Woch.
Obrona z wyroku jest zadowolona. Za ostatecznie korzystne dla prezydenta uważają to, że do procesu doszło, mimo składanych wcześniej wniosków o umorzenie postępowania, bo mieszkańcy miasta, jak podkreślają, mogą mieć pewność, że sprawę dogłębnie zbadano.

Sprawę w wydanym oświadczeniu skomentował już prezydent Jarosław Górczyński. Całe oświadczenie publikujemy niżej.

Dodajmy, że kosztami procesu sąd obciążył Skarb Państwa.

/mag/

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA JAROSŁAWA GÓRCZYŃSKIEGO

Szanowni Państwo!

ostatnie cztery lata były dla mnie, mojej rodziny oraz moich współpracowników niezwykle trudne. Muszę podkreślić, że w moim odczuciu, trwające przez ten czas postępowanie prowadzone przez prokuraturę miało charakter polityczny i było nastawione, podobnie jak w wielu innych przypadkach w kraju, gdzie władzę samorządową sprawują osoby spoza pisowskiego układu, na dyskredytację działań i sylwetki mojej osoby jako prezydenta miasta. Po raz kolejny miał miejsce scenariusz śledztwa prowadzonego w myśl zasady „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. W ciągu czterech lat przesłuchano setki osób, członków mojej rodziny, radnych oraz mieszkańców – ludzi niezwiązanych z polityką, po to tylko, aby postawić mi zarzuty i móc publicznie szkalować mnie jako prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Takie założenie potwierdzają słowa jednego z radnych, przytaczającego, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem postępowania, wypowiedzi ostrowieckich polityków PiS, którzy na jednym ze swoich spotkań  wygłosili stwierdzenie, że „aby wygrać wybory, trzeba wsadzić Górczyńskiego”.

Dzisiejsze orzeczenie sądu dedykuję przede wszystkim mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy nie zwątpili w moją niewinność. Dedykuję je również tym, którzy mieli chwile słabości, a moim oponentom politycznym i wszystkim, którzy źle życzą temu miastu, mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że ich plan się nie powiódł.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński

Podziel się

Ważne wydarzenia