Powiat ma budżet na 2021 rok. – Wracamy do normalności – zapowiada starosta

Radni powiatowi przyjęli na dzisiejszej sesji budżet powiatu na 2021 rok.

– Wyraźnie widać, że najgorsze lata powiat ma za sobą. Sytuacja powiatu byłaby lepsza, gdyby nie pandemia, która przekłada się na mniejsze dochody powiatu – mówiła starosta Marzena Dębniak.  Prezentując założenia budżetowe budżetu, podkreślała, że jest to budżet proinwestycyjny. – Wiele razy mówiła, że rok 2019 i 2020 będą bardzo ciężkie. Musieliśmy zabezpieczyć środki na pokrycie gigantycznej straty szpitala, a także zacząć spłacać kredyt powiatu, przypomnę było to 57 milionów złotych. Wymagało to wielu niekonwencjonalnych metod działania. Dziś z pełną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że to się udało, a budżet na 2021 rok już to pokazuje – słyszeliśmy.

Dochody przyszłorocznego budżetu zostały ustalone na poziomie ponad 174 milionów złotych, wydatki na poziomie blisko 178 milionów i deficyt na poziomie ponad 3 milionów 300 tysięcy złotych, który ma zostać pokryty z wolnych środków. Powiat spłaci też 1 milion kredytu. – Jest to kolejny milion, a w ciągu ostatnich lat spłaciliśmy dwa miliony. Do spłaty pozostaje jeszcze 55 milionów – mówiła starosta Dębniak.

Po stronie wydatków zapisano 25 milionów złotych na zadania drogowe. – To 184 proc. wydatków na drogi z tegorocznej prognozy budżetowej – podkreślała starosta. Inwestycje, remonty i zadania bieżące dróg mają być finansowane ze środków własnych i środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych, a także funduszy norweskich. Remontu lub przebudowy doczekać mają się między innymi ulica Sienkiewicza w Ostrowcu wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piaski, droga w Chmielowie, ulica Samsonowicza, realizowana w ramach projektu gminy Ostrowiec Ekologiczny Transport Miejski. Wykonana ma zostać dokumentacja dla inwestycji drogowych, które realizacji miałyby się doczekać w kolejnych latach.
Ponad 76,5 miliona pochłonie w przyszłym roku oświata, do której powiat dołoży, bo subwencja to 64,5 miliona. Więcej niż w tym roku, bo 700 tysięcy złotych pójdzie na remonty w szkołach. Ponownie do budżetu wpisana została budowa stadionu lekkoatletycznego za 3 miliony, ale z dotacją zewnętrzną w wysokości 2 milionów. – Będziemy ubiegać się o dotację – mówiła Marzena  Dębniak, przypominając, że w tym roku jej nie otrzymali.

5 milionów złotych zabezpieczono na budowę lądowiska przy szpitalu, ale jednocześnie samorząd złożył wniosek o sfinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W budżecie nie znalazły się za to pieniądze na pokrycie straty szpitala, bo – jak przypominała starosta ostrowiecki – taki obowiązek z organów prowadzących szpitale zdjął Trybunał Konstytucyjny. – Co będzie dalej ze szpitalami w całej Polsce, nikt nie wie tego do końca. Niemniej szpital nie przetrwa bez zastrzyku finansowego powiatu – zaznaczała Marzena Dębniak, dodając, że jeżeli otrzymają rządowe środki na budowę lądowiska, to uwolnione 5 milionów przeznaczą na szpital.

Powiat w przyszłym roku ma też wrócić do wspierania sportu. Na promocję poprzez sport zabezpieczono 30 tysięcy złotych. Do lata przyszłego roku zakończyć mają się też inwestycje w Krzemionkach i Częstocicach, a kończone tam inwestycje mają w przyszłym roku pochłonąć jeszcze ponad 3 miliony złotych.

Dyskusja na temat budżetu była długa i napięta. Zbigniew Duda, przewodniczący klubu radnych PiS zarzucał, że taki budżet skazuje powiat na stagnację. Wszyscy radni PiS – 7 osób – byli przeciw przyjęciu uchwały budżetowej.
– Wracamy do normalności i dotrzymujemy słowa, które daliśmy naszym wyborcom – dziękowała radnym z KWW Jarosława Górczyńskiego i radnemu niezależnemu za przyjęcie uchwały starosta Marzena Dębniak.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia