PUP ma jeszcze pieniądze na organizację prac interwencyjnych czy robót publicznych

żródło: pixabay.com

Jeszcze tylko do końca tego tygodnia Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia oraz robót publicznych.

W tym roku na aktywizację osób bezrobotnych ostrowiecki pośredniak miał do dyspozycji 11 milionów 640 tysięcy złotych. – Znaczna część tych środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego – ponad 6 milionów złotych. Był również Fundusz Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy ale także środki z PFRON-u. Na dzień dzisiejszy poziom wykorzystania tych środków sięga 85 procent. Ze wsparcia, dzięki tym środkom, skorzystało 1196 osób – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor ostrowieckiego PUP-u. Dodaje, że wszelkie formalności związane z zawieraniem umów z pracodawcami mogą być jeszcze podpisywane w listopadzie, ale pracownicy urzędu chcą zamknąć proces naboru jeszcze w tym miesiącu.

Dodam, że urząd dysponuje jeszcze kwotą ponad 2 milionów złotych.
/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia