Prezydent Ostrowca stanie przed sądem

Jutro o 9.00 w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu rozpocznie się pierwsza rozprawa przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, prezydentowi Ostrowca, któremu prokuratura zarzuca przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. Proces będzie się toczył bez udziału mediów.

Zarzuty mówią o poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, mających świadczyć o braku relacji prezydenta Górczyńskiego z firmą, która w 2016 roku wygrała przetarg na gospodarowanie odpadami.
W ocenie Prokuratury Rejonowej w Skarżysku Kamiennej – bo ta prowadzi sprawę – przetarg był prowadzony w taki sposób, że uniemożliwiał składanie prawidłowych ofert innym firmom niż tej która wygrała.
Jarosław Górczyński nie przyznaje się do winy.
Co istotne. Proces będzie się toczył bez udziału mediów. 'Udział mediów w przedmiotowej rozprawie nie jest możliwy z uwagi na wyłączenie jawności rozprawy w całości’ – poinformowała Radio Ostrowiec Karina Adamska, zastępca kierownika Oddziału Administracyjnego jednostki. W wysłanym do nas mailu wyjaśnia, że to zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego i zostało podjęte 'na zgodny wniosek stron, między innymi z powodu sytuacji epidemiologicznej’.
Sprawa może się rozstrzygnąć dosyć szybko. Podczas posiedzenia przygotowawczego wyznaczone zostały trzy terminy rozpraw. Oprócz jutrzejszej jeszcze na 27 października i 10 listopada.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia