Najlepsi uczniowie szkół średnich ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dziewiętnastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego i dwustu trzydziestu dziewięciu z całego regionu otrzyma na ten rok szkolny stypendium Prezesa Rady Ministrów.

– To jest trzy tysiące złotych na cały rok szkolny. Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza, za cztery miesiące,  jest właśnie przygotowywana do wypłacenia, wyniesie jeden tysiąc dwieście złotych. Kolejną ratę uczniowie otrzymają do końca kwietnia. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który przede wszystkim otrzymał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem i ma przy tym wysokie wyniki w nauce, a więc wysoką średnią ocen. Może otrzymać je także uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie i osiąga w niej wysokie wyniki, a w pozostałych ma co najmniej dobre wyniki – mówi Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół/ Pełna lista uhonorowanych uczniów jest opublikowana na stronie internetowej Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach.

/mag/

 

Podziel się

Ważne wydarzenia